מרכז שיקומי בבני ברק

  אדריכלית אחראית  בב.ל.כ. אדריכלים