בנין משרדים בנתניה

  אדריכלית אחראית  בב.ל.כ. אדריכלים