שכונת מגורים תדהר ראש העין

  אדריכלית אחראית  בב.ל.כ. אדריכלים